X
تبلیغات
رایتل
جمعه 15 تیر 1386

دروغ دیگری

دیگر جواب نمی دهد

دست گنده ات رو شده

 با چاقویی  گنده تر از شکم ما

روی پرده ردی از خون

--------------------کشیده ای

کشیده هایت دیگر کشک

هر چقدر آن مترسک و سگ ها را

عوض بدل کنی سر هر کوچه

توی اشگ کودکان

بازی آقای گرگ اکسپوز می شود

امروز همه ی بچه ها می دانند

نام پدر پسر شجاع چیست

و حاج زنبور عسل نیش  هم دارد

پینکوی چوبی ما آدم شما نمی شود

ببخشید که کمی دهانمان سینک نیست

ما توی صف شما شیر نمی خوریم

و گهواره دیگر خوابمان نمی کند

دلمان دیوار

سرمان سنگ

بزنید توی گوشمان

ما دیگر باور نمی کنیم