X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
جمعه 15 تیر 1386

دروغ دیگری

دیگر جواب نمی دهد

دست گنده ات رو شده

 با چاقویی  گنده تر از شکم ما

روی پرده ردی از خون

--------------------کشیده ای

کشیده هایت دیگر کشک

هر چقدر آن مترسک و سگ ها را

عوض بدل کنی سر هر کوچه

توی اشگ کودکان

بازی آقای گرگ اکسپوز می شود

امروز همه ی بچه ها می دانند

نام پدر پسر شجاع چیست

و حاج زنبور عسل نیش  هم دارد

پینکوی چوبی ما آدم شما نمی شود

ببخشید که کمی دهانمان سینک نیست

ما توی صف شما شیر نمی خوریم

و گهواره دیگر خوابمان نمی کند

دلمان دیوار

سرمان سنگ

بزنید توی گوشمان

ما دیگر باور نمی کنیم