X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
جمعه 14 اردیبهشت 1386

برگشت بعد از آن همه سکوت

وقتی داشت خودش را خلاصه می کرد توی یک پالتوی پیر

گفت دیگر تمام شد

ودیگر برنمی گردد به اصل سبزدرخت

وقتی برادرانش تبر را تبرئه می کنند

دلش تاب نمی آورد باهیچ شاخه ای دست بدهد

و برود به کودکی باد

رها میان همهمه ی مرغابی ها و بره های چریده در افق

ای کاش دنیا رفوزه نمی شد و

پاییز زیرپای بلوط ها جارو نمی کرد.